کوتاه نوشت‌ها

تجربه جدید

وقتی به تقویم چند سال پیش خودم نگاه می کنم، به تمام برنامه هایی که داشتم، هیچ کجا خبری از این مسیر نیست. من طی یک ماه تصمیم گرفتم. خیلی اتفاقی وارد کاری شدم که هرگز هیچوقت فکر نمی کردم که حتی بتونم. کاری که می کنم ظرافت خاص خودش رو می طلبه. من هیچ […]

در نهایت تصمیم با شماست

چند سال پیش داستانی خواندم، در این مضمون که یک نقاش حرفه ای، نقاشی زیبایی را به میدان شهر می آویزد و از مردم میخواهد تا با قلمی که در آنجا است، قسمت هایی ار نقاشی که نیاز به بهتر شدن دارد، مشخص کنند. روز بعد وقتی شاگردش دنبال نقاشی می رود، متوجه می شود […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز