کوتاه نوشت‌ها

در نهایت تصمیم با شماست

چند سال پیش داستانی خواندم، در این مضمون که یک نقاش حرفه ای، نقاشی زیبایی را به میدان شهر می آویزد و از مردم میخواهد تا با قلمی که در آنجا است، قسمت هایی ار نقاشی که نیاز به بهتر شدن دارد، مشخص کنند. روز بعد وقتی شاگردش دنبال نقاشی می رود، متوجه می شود […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز